Category Archives: Nieuws

  • 0

UK: Kieswijzer moet opkomst redden

Studentenpartijen SOG, Lijst Calimero en Lijst Sterk zijn druk campagne aan het voeren voor de universiteitsraadsverkiezingen. Maar de Groninger Studentenbond (GSb) is bang dat maar weinig studenten naar ze luisteren. De organisatie heeft daarom een kieswijzer opgezet.

Maar weinig studenten lijken echt geïnteresseerd in de verkiezingen van de universiteitsraad. Al jaren lang schommelt het opkomstpercentage rond de 30 procent. Veel te laag, meent de GSb. ‘Wij hopen met de kieswijzer de aandacht voor de verkiezingen te vergroten en aan te tonen dat er wel degelijk verschillen zijn tussen de partijen’, zegt voorzitter Dion Glastra.

Volgens de bond denken veel studenten dat er geen verschillen tussen de studentenpartijen zijn en dat stemmen daarom geen zin heeft. ‘Ook weten velen niet waar de universiteitsraad zich mee bezighoudt. Door de kieswijzer hopen we dat meer studenten een beeld krijgen van de universiteitsraad en de medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool, en waar de studentenpartijen in die raden zich mee bezighouden’, aldus Glastra.
Vragen

In de kieswijzer krijgen studenten tien vragen voorgeschoteld over onder meer inzet van videocolleges, studieruimtes en internationalisering. Vervolgens geeft de GSb aan met welke partij de antwoorden het meest overeenkomen. Glastra: ‘Uiteraard zijn de stellingen en de daarbij horende antwoorden geënt op de verkiezingsprogramma’s, maar het primaire doel is om studenten te wijzen op het belang van de studentenmedezeggenschap. We willen laten zien dat het wel degelijk ergens over gaat bij de verkiezingen.’

Bron: http://www.ukrant.nl/nieuws/kieswijzer-moet-opkomst-redden


  • 0

Leuker.nl in een notendop

leuker.nlLeuker.nl is opgericht in 2014 met als doel jongeren te helpen met het regelen van hun fiscale en financiële zaken. Wij zijn een financieel informatieplatform waar jongeren, studenten en scholieren alles over financiën kunnen vinden en leren, Daarnaast kun je bij ons wél makkelijk (zonder DigiD) en leuk belasting terugvragen en zorgtoeslag aanvragen! Leuker.nl bestaat uit een jong, gedreven, hardwerkend en passievol team dat als voornaamste doel ‘finance’ weer ‘personal’ maken heeft. Misschien klinkt dit wat abstract in de oren maar met onze uitleg hieronder zal het kwartje snel vallen.

De financiële wereld
Jongeren krijgen behoorlijk wat voor hun kiezen op financieel gebied. Naast dat het ouder worden leuke voordelen heeft zoals auto rijden en legaal drinken, komen er ook veel regels en verplichtingen bij kijken. Zo krijgen jongeren met verschillende verzekeringen (zorgverzekering, autoverzekering, inboedelverzekering) en belastingen te maken. De financiële wereld kan dan ook behoorlijk ingewikkeld zijn. Vandaar dat Leuker.nl er voor iedereen is die meer over financiën te weten wilt komen.Makkelijker en leuker belasting terugvragenAan het hoofd van het Leuker team staat Ed, onze Chef Technologie. Ed ontwikkelt al jaren slimme software waarmee moeilijke dingen makkelijk worden. Wat overigens ook het startpunt voor Leuker.nl was; leuker en makkelijker belasting terugvragen. Bij ons doe je zonder DigiD, binnen een paar minuten je belastingaangifte en profiteer je ook nog eens van gave acties en kortingen. Handig toch?!

What’s in it for you?
1. Geld. Besparingen, Kortingen.
2. Heldere informatie, checklists, alerts
3. Tijdige herinneringen over fiscale en financiële veranderingen

What’s in it for us?
1. Kleine transactievergoedingen voor gebruik van de apps en identificatie
2. Maatschappelijke bijdrage aan een financieel bewuster Nederland

Wie controleert dit allemaal?
1. Software audit door Deloitte
2. Beveiligde gecertificeerde verbinding met de Belastingdienst
3. Controle door iDeal en Afterpay

Leuker.nl: de leukste én makkelijkste manier om je belastingzaken te regelen. Kijk voor meer informatie op https://www.leuker.nl/


  • 0

Buitenlandse student structureel slechter af dan Nederlandse student op huurmarkt Groningen

Groningen, 9 februari – Internationale studenten in Groningen betalen structureel meer huur en zijn structureel minder tevreden over hun kamer dan Nederlandse studenten. Dat blijkt uit onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd door het onderzoeksbureau van de Groninger Studentenbond (GSb). Voorzitter Dion Glastra: ‘Deze conclusies liggen in de lijn der verwachtingen, maar het is ontzettend goed dat dit nu met cijfers is aangetoond. Wij hopen dan ook dat alle betrokken instanties hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen nemen tegen uitbuiting van buitenlandse studenten.’

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bleek voor Nederlandse studenten te liggen op zo’n twintig euro, terwijl buitenlandse studenten per vierkante meter vier euro méér betalen. Glastra: ‘Dat lijkt misschien niet veel, maar wanneer je bedenkt dat de gemiddelde oppervlakte van een kamer zo’n 18 vierkante meter is, komt dat toch neer op zo’n 72 euro’. De Groninger Studentenbond vindt dat deze verschillen onacceptabel groot zijn en dat het er sterk op lijkt dat internationale studenten nog te vaak worden uitgebuit op de huurmarkt in Groningen.

Buitenlandse studenten zijn ook structureel minder tevreden over hun woonruimte dan Nederlandse studenten. In de online enquête is aan alle studenten gevraagd hoe tevreden ze in het algemeen zijn met hun kamer, met de prijs die ze betalen en met de oppervlakte van hun kamer. Op alle drie de punten bleken Nederlandse studenten hun kamer significant hoger te waarderen. Er zijn uiteraard meerdere factoren die tevredenheid kunnen beïnvloeden, maar mede door de hogere huurprijs lijkt het er sterk op dat buitenlandse studenten simpelweg minder goede huisvesting tot hun beschikking hebben, aldus de Groninger Studentenbond.

De Groninger Studentenbond hoopt dat de gemeente, de onderwijsinstellingen en de verhuurders de resultaten van het onderzoek tot zich nemen en serieus aan de slag gaan met het voorkomen van uitbuiting van buitenlandse studenten. Dion Glastra: ‘Buitenlandse studenten die in Groningen komen studeren, moeten kunnen rekenen op goede en betaalbare huisvesting. Daar passen structureel hogere huurprijzen uiteraard niet bij en daarom zullen wij ons sterk blijven maken voor het verkleinen van deze verschillen.’


  • 0

Verhoging printtarieven RUG slecht voor student en slecht gemotiveerd

Groningen, 2 februari – De Groninger Studentenbond (GSb) vindt de verdubbeling van de printtarieven die binnenkort wordt doorgevoerd een slechte maatregel die bovendien slecht is gemotiveerd door het College van Bestuur. ‘Zolang studenten gedwongen worden hun opdrachten en werkstukken op papier in te leveren, moeten de printkosten zo laag mogelijk blijven,’ zo stelt voorzitter Dion Glastra. ‘Daarbij is de verhoging ook nog eens ontzettend slecht gemotiveerd: de RUG heeft gekeken wat andere onderwijsinstellingen voor een printje vragen en daaruit bleek dat de RUG veruit het laagste kosten had. Dat is eerder iets om blij mee te zijn, toch?’

Momenteel betalen studenten 1,6 cent per zwart-witprintje en 5,7 cent per kleurenprintje. Het CvB heeft echter onlangs besloten dat de kosten voor een zwart-witprintje naar 3 cent gaan en die voor een kleurenprintje naar 6,5 cent. ‘Natuurlijk zijn dit nog steeds geen torenhoge bedragen,’ zo erkent ook Glastra. ‘Toch betekent dit dat het printen van een werkstuk zeker twee keer zo duur wordt, en dat kan toch aardig oplopen bij bijvoorbeeld een scriptie.’

De GSb is ook alles behalve te spreken over de motivering die de RUG aanhaalt om de tarieven te verhogen. Glastra: ‘Dat je de goedkoopste blijkt en naar aanleiding daarvan je tarieven gaat verhogen, is natuurlijk flauwekul. Er is geen financiële noodzaak en dus is dit gewoon een verkapte manier om extra geld op de rekening van de universiteit te brengen.’ Volgens de GSb zou dat niet moeten gebeuren over de rug van studenten, en zeker niet zolang er nog steeds vakken zijn waarvan de werkstukken verplicht op papier moeten worden ingeleverd. De GSb spoort het College van Bestuur dan ook aan om de maatregel serieus te heroverwegen.


  • 0

Flexibel collegegeld goed voor zelfontplooing studenten

Groningen, 16 december – ‘Veelbelovend’, zo omschrijft de Groninger Studentenbond (GSb) de proef met flexibel collegegeld die volgend jaar van start gaat. ‘Een flexibel collegegeldtarief waarbij per vak wordt betaald, maakt het financieel aantrekkelijker voor een student om zichzelf verder te ontplooien, ook buiten de opleiding. Studenten die een bestuursjaar willen doen of aan topsport doen en daarmee studievertraging oplopen, worden op deze manier niet onnodig belast’, aldus voorzitter Dion Glastra. De GSb wil daarom de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen aansporen ook aan de proef deel te nemen zo gauw daartoe de mogelijkheid bestaat.

Door de invoering van het leenstelsel is de verwachting dat het voor studieverenigingen, sportverenigingen en studentenbelangenorganisaties moeilijker zal worden om bestuurders te vinden. Dat is een kwalijke zaak, zo stelt Glastra. ‘Het is belangrijk dat studenten zich ook naast hun opleiding kunnen ontwikkelen. Veel werkgevers hechten waarde aan bijvoorbeeld bestuurservaring en studenten doen vaardigheden op die ze binnen hun studie niet opdoen.’ De Groninger Studentenbond is dan ook erg blij met de nieuwe proef. ‘Het volledige collegegeld heffen van studenten die zich een jaar niet volledig op hun studie kunnen richten, is eigenlijk het straffen van mensen die aan zichzelf willen werken.’

De proef met flexibele collegegeldtarief zal volgend jaar starten aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het zal betekenen dat studenten die een bestuursjaar doen of sporten op hoog niveau niet het volledige wettige collegegeld betalen, maar per vak collegegeld zullen betalen. Glastra wil dat de Hanze Hogeschool en de RUG zo spoedig mogelijk zullen aansluiten: ‘Hoe eerder de nieuwe regeling wordt ingevoerd in Groningen, hoe beter: uit ervaring blijkt dat veel studenten het financieel moeilijker hebben en dus minder snel geneigd zijn een jaar gas terug te nemen met hun opleiding. Om het studentenleven, dat de stad Groningen zo kenmerkt, in stand te houden is het van belang de (financiële) drempels zo laag mogelijk te houden.’


  • 0

Deze week staat in het teken van brandveiligheid in heel Nederland. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft de campagne Heet in huis! opgezet en vandaag is Groningen aan de beurt. Je kunt ons vinden met een standje voor de UB met de brandweer tot 15:00 uur. Hier kan je allerlei folders over brandveiligheid met daarin handige tips meenemen en natuurlijk ook vragen aan ons stellen! Uit onderzoek is gebleken dat veel studentenhuizen onveilig zijn. Vluchtroutes worden geblokkeerd of er zijn onvoldoende of geen rookmelders aanwezig. Vanavond staat ook een pubquiz over brandveiligheid op de planning. Deze zal plaatsvinden in de Stadhouder om 20:00. Je kan je opgeven via bestuur@groningerstudentenbond.nl met teams van ongeveer 5 mensen. Het winnende team wordt beloond met een brandveiligheidspakket ter waarde van 130 euro! Hoe brandveilig is jouw huis?12242085_968351006565643_1172271874_n


  • 0

Tekort werkplekken UB loopt spuigaten uit

Groningen, 29 oktober – ‘Het tekort aan werkplekken in de Universiteitsbibliotheek loopt tijdens de tentamenperiodes de spuigaten uit.’ Dat concludeert Dion Glastra, voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb), na de berichten dat er een kwartier na openingstijd al geen enkele werkplek meer beschikbaar was dit weekend. ‘Uiteraard waardeert de GSb het enorm dat de UB wordt verbouwd en verbeterd, maar er moet wel worden gezorgd voor een goed alternatief voor studenten die willen studeren voor hun tentamens’.

Afgelopen weekend waren er veel berichten op sociale media dat studenten al vlak na openingstijd van de Universiteitsbibliotheek geen enkele werkplek meer konden vinden, laat staan een werkplek met een stopcontact. Dat komt onder meer doordat de derde verdieping, de verdieping met de meeste werkplekken, momenteel wordt verbouwd. De verbouwing, die naar verwachting gaat duren tot maart 2016, moet onder meer leiden tot meer werkplekken met stopcontacten. ‘Deze ontwikkeling juichen wij uiteraard van harte toe’, aldus Glastra. ‘De universiteit heeft echter wel de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passend alternatief, in ieder geval tijdens de drukste periodes’.

‘Studenten willen graag in alle rust kunnen studeren voor hun tentamens. Dat is ook in het belang van de universiteit, dus het is vreemd dat hier blijkbaar onvoldoende is over nagedacht.’ Komend weekend gaat in ieder geval het Harmoniegebouw open, wat voor 600 extra studieplekken zorgt. De GSb zou graag zien dat het bestuur van de RUG voor de volgende tentamenperiode in januari verder op zoek gaat naar gepaste alternatieven voor de werkplekken die door de verbouwing tijdelijk niet beschikbaar zijn.


  • 0

Invitation

Do you have any ideas about innovative education, skills, labour market, citizenships and EU values? Do you want to share these ideas with the EU Commissioner of Education, Culture, Youth and Sport T. Navracsics and the Dutch Minister of Education, Culture and Science M. Bussemaker? Then sign up for the debate by this link. The debate will take place at the Ministry of Education, Culture and Science, Rijnstraat 50, in The Hague.image001 (2)


  • 0

Studeren en de zorgverzekering

Studeren is een dure zaak. Niet alleen de studiekosten maar ook je kamer en zorgverzekering moet worden betaald, niet te spreken van de terug te betalen studiefinanciering!

Al vormt de zorgverzekering voor veel Nederlanders een van de grootste vaste lasten, dit hoeft voor studenten niet het geval te zijn. In dit artikel, geschreven door goedkoopstezorgverzekering.nl, lichten we enkele zaken uit zodat je zo min mogelijk kwijt bent aan je zorgverzekering.

Verplicht verzekerd

De zorgverzekering is iets waar je niet onder uit komt. Het is wettelijk vastgelegd dat elke Nederlandse ingezetene verplicht dient te beschikken over een zorgverzekering op straffe van boete. Deze wettelijke verplichting geldt voor de basisverzekering, niet voor aanvullende verzekeringen.

De inhoud van de basisverzekering is ook wettelijk vastgelegd en qua dekkingen voor elke zorgverzekeraar gelijk. Alleen het niveau van klantenservice en vrije keuze wat betreft behandeling verschilt. Door te kiezen voor een basisverzekering zonder vrije keuze, waarbij bij ziekte de zorgverzekeraar de behandelaar aanwijst, kan flink worden bespaard. Wanneer je geen terugkerende ziektekosten hebt kan dit een eenvoudige besparing opleveren.

Het eigen risico

Aan de basisverzekering is een eigen risico gekoppeld. De eerstgemaakte zorgkosten ter hoogte van het eigen risico moet je uit eigen zak betalen. Het is mogelijk om het voor 2016 verplichte (minimale) eigen risico van 385 euro met 500 euro te verhogen naar 885 euro. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie van de basisverzekering uit zal vallen. Een hoog eigen risico betekent wel dat je flink zelf zult moeten betalen mocht je onverhoopt flink zorgkosten maken.

Zorgtoeslag

Om je lasten te verlichten kun je zorgtoeslag aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het toegekend krijgen van zorgtoeslag waar vrijwel elke Nederlandse student aan voldoet; je dient 18 jaar of ouder te zijn, niet te veel verdienen en over een Nederlandse zorgverzekering te beschikken. De zorgtoeslag kan een aardig verschil in kosten betekenen, de maandelijkse toeslag voor 2016 is nog niet bekend maar wordt verwacht rond de 84 euro uit te komen.


  • 0

Huurders betalen vaak teveel

Een goede kamer voor een eerlijke prijs is nog altijd niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Dagblad van het Noorden en internetsite Sikkom. Hun bevindingen zijn schokkend maar een goed teken voor de hurende student. Van de ruim 1800 zaken die de huurcommissie heeft behandeld – voor een groot deel ingediend door studenten – bleek in driekwart van de gevallen dat de gevraagde huur te hoog was. De huur werd daarna gemiddeld met maar liefst een kwart verlaagd.

De zaken gingen vooral over servicekosten. De verhuurder van een kamer mag bovenop de kale huurprijs kosten in rekening brengen voor niet alleen gas, water en elektriciteit maar ook voor schoonmaak en tuinonderhoud. In 91 procent van de zaken moesten de servicekosten worden verlaagd, die daarna in veel gevallen met de helft omlaag moesten.

Ook studenten die binnen zes maanden, nadat ze in een kamer waren gaan wonen, hun beklag deden over een te hoge kamerhuur werden beloond: in 92 procent van de gevallen moest de huisbaas de huur naar beneden bij stellen. Hierdoor hoefden studenten soms zelfs tot eenderde minder huur te betalen.

‘ “Huisbazen maken misbruik van studenten”, oordeelt secretaris Tina Fahner van de Groninger Studentenbond (GSb). De uitspraken van de huurcommissie sterken haar in die mening. Volgens haar dienen zich maandelijks twintig nieuwe zaken aan bij de GSb. ,,Vorige maand zelfs dubbel zo veel zaken.” Fahner zegt dat er structureel te veel wordt betaald door studenten voor hun kamer en servicekosten.

Dat onderschrijft Manuel Bonasia, coördinator huurteam van de bond. ,,Het probleem is dat studenten kwetsbaar zijn. Ze zijn bang dat hun huisbaas ze op straat zet als ze een klacht indienen. Maar dat is onzin. Je kunt er niet uitgezet worden als je naar de huurcommissie stapt omdat je de huur te hoog vindt.” ‘ (Bron: DvhN)

Voorpagina DvhN 15-10-2015


Voor slechts €10 per jaar ben je al lid en zorg je er voor dat wij voor studenten in Groningen kunnen opkomen!